Dnes je piatok 22. Februára 2019, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | ochrana osobných údajov | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

I. zmena rozpočtu na rok 2019.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Plaveckom Podhradí na rok 2019.
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
Oznámenie o prekročení limitu dlhu.
Dodatok č.11 k Všeobecne záväznemu nariadeniu č.2/2009 o čistení odpadových vôd v obci Plavecké Podh

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Aktuality

pridané: 25.06.2018, 10:13:21
Pozvánka na zasadanie OZ

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 26.06.2018 o 19.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017

4.   Správa audítora za rok 2017

5.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017

6.   Správa Inventarizačnej komisie

7.   Schválenie RO

8.   Rôzne

- žiadosť p. Grúz o prenájom pozemku

- žiadosť p. Leskovský o prenájom pozemku

- schválenie Komunitného plánu soc. služieb

- schválenie zámeru predaja - osobitný zreteľ

- schválenie internej smernice 1/2018

- plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018

9.   Diskusia

10. Záver

autor: starosta