Dnes je streda 17. Júla 2019, meniny má Bohuslav, zajtra Kamila

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | ochrana osobných údajov | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

Nová stránka Plaveckého Podhradia.
DEŇ MATIEK
Kvetinový jarmok v Sološnici
Otvorenie turistickej sezóny vlakom Záhoračikom v Plaveckom Podhradí
1. Máj v Plaveckom Podhradí

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:
Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Plavecké Podhradie
Sídlo organizácie: Plavecké Podhradie 34, 906 36 Plavecké Podhradie
IČO: 00309788
Štatutárny zástupca: starosta obce Milan Kousal
Web: www.plpodhradie.sk

Profil:

Obec Plavecké Podhradie je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
    Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
    Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „Profile verejného obstarávateľa“.Výzva na predloženie cenovej ponuky:

pridané: 06.05.2019, 11:48:48

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného rozhodnutia vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer.

Výzvu nájdete v sekcií dokumenty.

autor: starosta

Prílohy:
pridané: 23.11.2018, 09:03:55

VÝZVA na predloženie ponuky na poskytnutie služby.

 

Predmet zákazky :  Služby odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Plavecké Podhradie  v roku 2019.

 

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na zákazku:  

„Služby odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Plavecké Podhradie  v roku 2019“

Zákazka podľa § 117,  zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

autor: starosta

Prílohy:
vyzva odpady 2019.pdfpridané: 16.02.2016, 16:30:48

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na dodávku tovarov na akciu "Rekonštrukcia kultúrneho domu – kuchynské vybavenie". Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na  dodávku tovarov podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení po 27. novele zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až § 565 Obchodného zákonníka.

autor: starosta

Prílohy:
Kuchynske_vybavenie.rarpridané: 16.02.2016, 16:26:48

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na dodávku stavebných prác na akciu "Rekonštrukcia kultúrneho domu – stavebné úpravy". Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na  uskutočnenie stavebných prác podľa § 3, ods. 1), 3) a 5) zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení po 27. novele zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až § 565 Obchodného zákonníka.

autor: starosta

Prílohy:
stavebne_prace_dokumentacia.rarpridané: 24.09.2014, 12:21:34

Výzva na predloženie žiadostí o účasť /informácia o priamom zadaní

 

1.      Predmet zákazky: (tovar, práca, služba potraviny) a predpokladaná hodnota zákazky(PHZ):

Stavebné práce - Rekonštrukcia chodníka s cestným žľabom

PHZ: 13.000 € 

2.     Opis zákazky

Rekonštrukcia chodníka v obci

3.      Typ zmluvy :

Zmluva o dielo

 

4.     Miesto a termín realizácie stavebných prác:

Plavecké Podhradie  september - október 2014

5.     Špecifické požiadavky:

Technické podklady budú poskytnuté vybranému záujemcovi. Obhliadka je odporúčaná.

 

6.     Výberové kritériá:      

Priame zadanie

Zhotoviteľ: CORMET spol. s r.o. Plavecký Peter 131

Odôvodnenie priameho zadania:

· Referencie týkajúce sa rekonštrukcie chodníkov

· Podpora regionálneho podnikania

· Cena

7.     Kontakt:

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:

Milan Kousal, č. tel.:  0918 433 31

autor: starosta

Prílohy:
pridané: 24.09.2014, 12:15:38

Výzva na predloženie žiadostí o účasť /informácia o priamom zadaní

 

1.      Predmet zákazky: (tovar, práca, služba potraviny) a predpokladaná hodnota zákazky(PHZ):

Stavebné práce - Rekonštrukcia časti MŠ

PHZ:   12.000.- €

2.      Opis zákazky

Výmena okien a toaliet v hornom pavilóne MŠ ktoré sú v havarijnom stave

3.       Typ zmluvy :

Zmluva o dielo

4.       Miesto a termín realizácie stavebných prác:

MŠ Plavecké Podhradie v mesiacoch september – október  2014

5.       Špecifické požiadavky:

Technické podklady budú poskytnuté vybranému záujemcovi. Obhliadka je nutná.

6.       Výberové kritériá:       Priame zadanie

Zhotoviteľ: CORMET s.r.o. Plavecký Peter 131, 906 38 Plavecký Peter
Odôvodnenie priameho zadania:

· Referencie týkajúce sa rekonštrukcií MŠ rovnakého typu :

- Rekonštrukcia MŠ Rohožník

- Rekonštrukcia MŠ Sološnica 

· Podpora regionálneho podnikania

· Cena

7.       Kontakt:

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:

Milan Kousal, č. tel.:  0918 433 315

autor: starosta

Prílohy:
pridané: 24.09.2014, 12:12:26

Výzva na predloženie žiadostí o účasť /informácia o priamom zadaní

1.      Predmet zákazky: (tovar, práca, služba potraviny) a predpokladaná hodnota zákazky(PHZ): Stavebné práce – Vysprávka omietok stien a stropu v ZŠ
PHZ: 3.000 €

2.     Opis zákazky

       Vysprávka omietok stien a stropu v ZŠ

3.     Typ zmluvy :

Zmluva o dielo

 

4.      Miesto a termín realizácie stavebných prác:

Plavecké Podhradie  september - október 2014 

5.      Špecifické požiadavky:

Technické podklady budú poskytnuté vybranému záujemcovi. Obhliadka je odporúčaná.

 

6.      Výberové kritériá:      

Priame zadanie

Zhotoviteľ: CORMET spol. s r.o. Plavecký Peter 131

Odôvodnenie priameho zadania:

·  Referencie týkajúce sa rekonštrukcie budov

·  Podpora regionálneho podnikania

·  Cena

7.       Kontakt:

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi: Milan Kousal, č. tel.:  0918 433 31

autor: starosta

Prílohy:
pridané: 16.06.2014, 14:06:49

Výzva na predloženie žiadostí o účasť /informácia o priamom zadaní

 

1.       Predmet zákazky: (tovar, práca, služba potraviny) a predpokladaná hodnota zákazky(PHZ):

Stavebné práce - Obnova Plaveckého hradu

PHZ:   15.000€

 

2.       Opis zákazky

Obnova Plaveckého hradu - projekt I. etapy statického zabezpečenia

 

3.       Typ zmluvy :

Zmluva o dielo

 

4.       Miesto a termín realizácie stavebných prác:

Plavecký Hrad v mesiacoch júl – september  2014

 

5.       Špecifické požiadavky:

Technické podklady budú poskytnuté vybranému záujemcovi. Obhliadka je odporúčaná.

 

6.       Výberové kritériá:       Priame zadanie

Zhotoviteľ: CASTRUM BUILDING s.r.o. Mojšova Lúčka 162, 010 01 Žilina

Odôvodnenie priameho zadania:

·                Referencie týkajúce sa rekonštrukcie hradov:

- Obnova staticky narušených častí Plaveckého hradu na základe ZoD č.3/2013

- Obnova hradu Lietava

·                Stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Bratislave ktoré malo odporúčací charakter

·                Cena

 

 

7.       Kontakt:

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:

Milan Kousal, č. tel.:  0918 433 315

autor: starosta

Prílohy:
pridané: 23.01.2014, 14:56:47

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na dodávku tovarov a službieb na akciu "Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Plavecké Podhradie" podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013.

autor: starosta

Prílohy:
Vyzva na predlozenie cenovej ponuky Rekonstrukcia rozhlas.docpridané: 20.01.2014, 11:40:57

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na dodávku služby Revízia plynových zariadní v obci Plavecké Podhradie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013.

autor: starosta

Prílohy:
Vyzva na predlozenie cenovej ponuky Revizie plyn.docpridané: 08.10.2013, 14:13:21

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na dodávku stavebných prác na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách  v obci Plavecké Podhradie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013.

autor: starosta

Prílohy:
Vyzva na predlozenie cenovej ponuky Oprava vytlkov.docpridané: 26.08.2013, 15:43:44

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na dodávku služby stavebného dozoru na rekonštrukciu Domu smútku v obci Plavecké Podhradie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013.

autor: starosta

Prílohy:
Vyzva na predlozenie cenovej ponuky stavebny dozor dom smutku.docpridané: 26.08.2013, 15:41:22

Obec Plavecké Podhradie vypisuje verejnú súťaž na dodávku služby stavebného dozoru na výstavbu kanalizácie v obci Plavecké Podhradie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013.

autor: starosta

Prílohy:
Vyzva na predlozenie cenovej ponuky stavebny dozor kanalizacia.doc