Dnes je štvrtok 29. Júna 2017, meniny má Peter a Pavol, Petra, zajtra Melánia

úvod | aktuality | história | hrad / castle | jaskyňa | pohanská | galéria | cirkev | školstvo | obecný úrad | mapa | faktúry, zmluvy, objednávky | verejné obstarávanie | dokumenty | prevencia kriminality | tlačivá na stiahnutie |

Top aktuality

Oznam lekári
Pozvánka na zasadnutie OZ
Zvoz separovaného a komunálneho odpadu II. polrok 2017
Sezónny vlak Záhorská Ves - Plavecké Podhradie
Odstávka dodávky elektrickej energie

Počasie na Slovensku

Počítadlo prístupov

Aktuality

pridané: 27.06.2017, 11:22:13

MUDr. Hudecová oznamuje, že v piatok 30.6.2017 nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň v Plav. Mikuláši bude otvorená do 11:00 hod. Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 6.7.-11.7.2017 budú ambulancie v Sološnici, Kuchyni aj Zohore zatvorené.Zastupovať bude MUDr. Sláviková Eva v Lozorne a v Malackách.

autor: starosta
pridané: 21.06.2017, 09:01:50

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 23.06.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Záverečný účet obce za rok 2016

4.   Správa audítora

5.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017-06-2

6.   Nájomná zmluva Agropartner

7.   Rôzne

        - schválenie preplatenia faktúr

        - problematika ČOV

        - voda prípojka fínske domky

8.   Diskusia

9.   Záver

autor: starosta
pridané: 15.06.2017, 14:37:56

V sekcii DOKUMENTY nájdete rozpisy zvozu separovaného (PET, papier, sklo) ako aj komunálneho odpadu  na II. polrok 2017.

autor: starosta
pridané: 15.06.2017, 11:08:07

S radosťou vám oznamujem, že ŽSR pridala jednu súpravu na víkendových vlakoch a to smerom z Plaveckého Podhradia do Záhorskej Vsi s odchodom z PP o 10 hod. 23 min, čím naši  občania získali možnosť ísť aj s bicyklami prejsť si cyklotrasy pri Morave. Prvý vlak odíde už túto sobotu. Aktuálny cestovný poriadok viď nižšie.

autor: starosta
pridané: 08.06.2017, 09:19:11

V sekcii DOKUMENTY nájdete podorbne rozpísané, ktorých čísel sa odstávka týka.

autor: starosta
pridané: 01.06.2017, 09:32:19

Dňa 2.6.2017 bude pošta zatvorená. Roznos dôchodkov bude zabezpečený.

autor: starosta
pridané: 02.05.2017, 12:02:16

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac máj 2017.

autor: starosta
pridané: 28.04.2017, 13:42:52

Oznamujeme zmenu otváracích hodín na pošte v Plaveckom Podhradí:

Pondelok: 7:00-10:00

Utorok:    7:00-10:00

Streda:    7:00-  9:00 a 15:00-17:00

Štvrtok:   7:00-10:00

Piatok:     7:00-10:00

autor: starosta
pridané: 27.04.2017, 14:08:56

Pozývame občanov na slávnostné privítanie prvého sezónneho vlaku, ktorý príde do stanice Plavecké Podhradie v sobotu 29. apríla o 9:30 hod. a odchádza o 14:23 hod. Počas privítania budete mať možnosť pochutnať si na pečenom sumcovi alebo šťuke, občerstviť sa rôznymi nápojmi a vypočuť si známe pesničky v podaní country kapely.Tešíme sa na vašu účasť.

autor: starosta
pridané: 21.04.2017, 14:54:06

Upozornenie polície SR

V nočných hodinách telefonicky kontaktuje staršie osoby podozrivý muž, ktorý sa predstavuje ako lekár a oznamuje im, že ich blízky príbuzný mal autonehodu a je po operácii v nemocnici, pričom zisťuje informácie či sú staršie osoby samé doma a či majú peniaze a ponúka im odvoz do nemocnice. Žiadame občanov aby v žiadnom prípade na takúto výzvu nereagovali, jedná sa o podvodné konanie neznámeho páchateľa. V prípade takéhoto telefonátu kontaktujte linku 158 alebo najbližšie Obvodné oddelenie Policajného zboru.

autor: starosta
pridané: 06.04.2017, 11:15:51

Potraviny Jednota v Plaveckom Podhradí budú otvorené každý deň od 6:00-18:00 hod  a v sobotu od 6:00-11:00 hod.

autor: starosta
pridané: 04.04.2017, 15:35:41

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac apríl 2017.

autor: starosta
pridané: 30.03.2017, 08:48:57

autor: starosta
pridané: 28.03.2017, 14:23:32

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 31.03.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Voľba hlavného kontrolóra obce

4.   Schválenie VZN

5.   Rôzne

6.   Diskusia

7.   Záver

autor: starosta
pridané: 27.03.2017, 11:05:21
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným na akcii Čistý chotár. Menovite to boli : Marián Grúz, Ladislav Rybár, Kristián Rybár, Radoslav Surovič, manželia Zambojovi a rodina Popovičová. Im patrí uznanie a veľká vďaka. Napriek minimálnej účasti sa podarilo vyzbierať len 15 vriec plastov, plienok a rôzneho iného bordelu, vrátane pneumatík, obuvi alebo oblečenia, ktorého sa občania zbavujú jeho vyhodením do prírody. To je úplne super, pretože tak si skrášľujeme vlastné životné prostredie a vďaka tomu sa môže konať taká masová akcia akou je čistý chotár. Len tak ďalej, bordelotvorcovia, nabudúce to už zrejme necháme tak, pretože sa vám to asi tak páči a chcete v takom žiť, keď to neustále robíte znova a znova. Len sa nečudujte, keď to rovnako pojmú aj ostatní, a jednoho dňa začnú svoj bordel voziť do vašich záhrad a pred vaše domy. To bude paráda a určite vás to urobí šťastnými.
autor: starosta
pridané: 24.03.2017, 08:34:48
Pozývame občanov na akciu Čistý chotár, ktorá bude v sobotu 25.3.2017. Zraz je pred obecným úradom o 9:00 hod. Prineste si so sebou hrable, motyky, rukavice a dobrú náladu a odhodlanie pomôcť urobiť náš chotár krajším.
autor: starosta
pridané: 03.03.2017, 14:23:36

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac marec 2017.

autor: starosta
pridané: 28.02.2017, 15:11:23

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 03.03.2017 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.    Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Horňáček

4.    Žiadosť o prenájom obecného bytu M. Bajnár

5.    Vyhlásenie voľby HK

6.    Dohoda o urovnaní

7.    Schválenie preplatenia faktúr

8.    ZŠ

9.    Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2016

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Záver

autor: starosta
pridané: 17.02.2017, 09:10:48

Na základe zmeny v plánovanej činnosti vo VO Záhorie severná časť žiadam o vykonanie zmeny v „Pláne vojenskej činnosti vo VO Záhorie na mesiac február" nasledovne:

Pôvodne plánovaná činnosť:

24. 2. v dobe 07:00- 12:00 hod.

25. 2. nebola plánovaná činnosť

Nová plánovaná činnosť:

24. 2. v dobe 07:00 -16:00 hod.

25. 2. v dobe 08:00- 16:00 hod.

autor: starosta
pridané: 16.02.2017, 13:31:04

autor: starosta
pridané: 16.02.2017, 11:25:24

COOP Jednota otvára rekonštruovanú prevádzku už tento piatok, 17.2.2017 o 6:00 hod. Otváracia doba bude:  Pondelok – Piatok od 6:00-17:00, Sobota od 6:00 – 11:00 hod.

autor: starosta
pridané: 15.02.2017, 10:03:16

V súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí elektronickým hlasovaním  dňa 14.02.2017 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Plavecké Podhradie.

Voľby sa uskutočnia dňa 31.03.2017.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Plavecké Podhradie musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do 15.03.2017 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Plavecké Podhradie
906 36 Plavecké Podhradie 34

v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Plavecké Podhradie – neotvárať“

Úväzok: 8 hodín mesačne

Požiadavky na uchádzača:

1. kvalifikačné predpoklady
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
– znalosť základných noriem samosprávy,
– prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve

2. náležitosti prihlášky
– osobné údaje kandidáta,
– profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
– úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace a súhlas so spracovaním osobných údajov

Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 15. 03. 2017 na Obecný úrad v Plaveckom Podhradí, Plavecké Podhradie 34, do 12.00 hod. v obálke s označením

“VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA” – NEOTVÁRAŤ“

Podrobné požiadavky na kandidáta nájdete v sekcii DOKUMENTY.

autor: starosta
pridané: 15.02.2017, 09:00:40

Detský lekár MUDr. Salčík oznamujeme, že v dňoch 16.2.2017 (štvrtok) a 20.2.2017 (pondelok) budú jeho ambulancie pre dovolenku zatvorené. Zastupovať bude MUDr. Sláviková v Lozorne v nasledovných hodinách:

16.2.2017 – detská ambulancia Lozorno 13:00 – 16:00 hod.

20.2.2017 – detská ambulancia Lozorno 08:00 – 11:00 hod.

(21.2. – 23.2. bude MUDr. Salčík ordinovať len v Zohore, ambulancie v Kuchyni a v Sološnici budú zatvorené)

 

autor: starosta
pridané: 01.02.2017, 12:09:37

Pošta bude v dňoch 1.2., 2.2. a 3.2.2017 z dôvodu choroby zatvorená.

autor: starosta
pridané: 30.01.2017, 08:26:20

Vážení spoluobčania, milé detičky. Pozývame vás na prvé tohoročné premietanie, ktoré sa uskutoční v piatok, 03.02.2017 v Dome kultúry. Pre detičky je o 17.00 hod  pripravená rozprávka Zambezia zároveň s drobným občerstvením. Pre dospelých od 20.00 premietneme film Dokonalý trik. Tešíme sa na hojnú účasť.

Zambezia  Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, Rok 2012

Mladý sokol Kai sa aj napriek zákazom svojho otca vydá na dobrodružnú výpravu do bájneho vtáčieho mesta Zambezia, aby sa stal členom prestížnej letky chrániacej mesto pred útokmi nepriateľov. Jeho otec sa ho snaží zadržať, ale je chytený podlým jašterom, ktorý „kuje pikle“ na prepadnutie Zambezie. Kai a jeho spriaznená duša Zoe budú musieť použiť všetky svoje sily, aby pred ním toto jedinečné miesto zachránili.

Dokonalý trik   Drama / Fantasy / Mysteriózní / Thriller, Rok 2006

Existuje tajomstvo, kvôli ktorému by ste zabíjali? V tomto napínavom a vzrušujúcom thrilleri od režiséra Christophera Nolana (Batman začíná, Memento) uvidíte Hugh Jackmana a Christiana Balea v postavách dvoch súperiacich kúzelníkov, ktorých snaha predbehnúť jeden druhého sa zmení na smrteľnú pascu. Scarlett Johansson ako pôvabná asistentka sa stane figurkou aj hráčom v ich súperení. Skvele obsadené vedľajšie role v čele s Michaelem Cainom a Davidem Bowiem. Geniálny príbeh a úžasný zážitok.

 

autor: starosta
pridané: 13.01.2017, 15:43:09

Cesta do Rohožníka z eurofondov

Bratislavský samosprávny kraj plánuje predložiť po vyhlásení výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP“) na realizáciu projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky“. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie obchvatu Rohožníka. Spolufinancovanie župy bude 400 000 eur.

„Kvalitné regionálne cesty budú slúžiť nielen obyvateľom kraja na pohodlnejšiu prepravu do škôl, práce či k lekárovi. Kvalitná infraštruktúra je výhodou aj pre investorov, ktorí tak prinesú do regiónu pracovné príležitosti. Modernizácia cesty tretej triedy Rohožník – Malacky je spôsobená najmä jej zúfalým stavom, pretože po nej denne prechádzajú ťažké nákladné vozidlá. Cesta bude nielen zrekonštruovaná, ale aj rozšírená a tým pádom bude môcť byť prekategorizovaná na cestu druhej triedy,“ objasnil zámer župy predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Cieľom projektu je modernizácia cesty III. triedy 1113 v jestvujúcom koridore z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy. Hlavným účelom je vybudovanie kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej cesty pre potreby regionálnej dopravy a to najmä nákladnej. Existujúca cesta III. triedy 1113 nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu a to z hľadiska technického ako aj z hľadiska stavebného. Okrem modernizácie cesty III. triedy 1113 sa výhľadovo projektuje obchvat obce Rohožník v záujme vylúčenia nákladnej dopravy mimo obce.                        

Projekt už má spracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na realizačný projekt a BSK požiadalo o vydanie stavebného povolenia. Ukončenie verejného obstarávania sa predpokladá na december 2016.

„Projekt bude financovaný z Operačného programu IROP 2014 – 2020, Prioritná os č. 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“. Tá je primárne určená na posilnenie regionálnej mobility. Spolufinancovanie župy je vo výške 400 000 eur a predpokladáme, že po úspešnom verejnom obstarávaní na realizátora stavby by sme mohli samotnú výstavbu a rekonštrukciu začať v treťom kvartáli 2017, vysvetlila riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Rozpočet BSK na projekt je plánovaný vo výške 8 000 000,00 EUR, pri spolufinancovaní z vlastných zdrojov vo výške 400 000,00 EUR. Výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 4 000 000,00 EUR, Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu predstavuje 3 600 000,00 EUR.

 

autor: starosta
pridané: 12.01.2017, 14:02:11

Oznamujeme občanom, ktorí v roku 2016 kúpili, predali, darovali alebo dostali darom nehnuteľnosť,  že si musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na vznik alebo zánik. Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti si musia aj tí občania, ktorým bolo vydané stavebné, kolaudačné, búracie rozhodnutie alebo ohlásili drobnú stavbu. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31.1.2017

autor: starosta
pridané: 10.01.2017, 14:55:34

Dátum

Deň

INTERVAL ZVOZU  1x mesačne

 
 

18.01.17

Streda

X

 

15.02.17

Streda

X

 

15.03.17

Streda

X

 

12.04.17

Streda

X

 

11.05.17

Štvrtok

X

 

07.06.17

Streda

X

 

autor: starosta
pridané: 29.12.2016, 11:36:51

Obec Plavecké Podhradie Vás srdečne pozýva na kapustnicu, ktorá sa bude podávať v piatok 30.12.2016 od 10:00 hodiny na lúke pod Plaveckým hradom. Plavecká jaskyňa bude bohužiaľ uzavretá a to z dôvodu usídlenia väčšej skupiny netopierov. To ale nevadí, príďte si pozrieť čo nového sa udialo na hrade. Zase sme pokročili o hodný kus dopredu a celá severná veža je zastabilizovaná takže už nehrozí jej zrútenie. Príďte a uvidíte výrazné zmeny. Tešíme sa na vašu návštevu.

autor: starosta
pridané: 28.12.2016, 08:56:27

MUDr. Hudecová oznamuje, že od 2.1. do 5.1.2017 nebude ordinovať.  Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku.

autor: starosta
pridané: 27.12.2016, 08:53:34

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac január 2017.

autor: starosta
pridané: 22.12.2016, 14:56:05

DÁTUM

Deň

Pet

Pap

Sklo

 
 

10.01.17

Utorok

X

     

24.01.17

Utorok

   

X

 

09.02.17

Štvrtok

X

     

15.02.17

Streda

 

X

   

21.02.17

Utorok

   

X

 

10.03.17

Piatok

X

     

29.03.17

Streda

   

X

 

12.04.17

Streda

X

     

21.04.17

Piatok

 

X

   

28.04.17

Piatok

   

X

 

10.05.17

Streda

X

     

26.05.17

Piatok

   

X

 

09.06.17

Piatok

X

     

21.06.17

Streda

 

X

   

30.06.17

Piatok

   

X

 

autor: starosta
pridané: 15.12.2016, 16:49:35

Podľa § 9 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov platí : „ Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.“

autor: starosta
pridané: 12.12.2016, 12:03:07

Vážení občania, pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 14.12.2016 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.    Schválenie jednotlivých VZN

4.    Stanovisko FK a HK k rozpočtu na rok 2017

5.    Schválenie rozpočtu na rok 2017

6.    Schválenie rozpočtových opatrení 2016

7.    Správa o činnosti MŠ

8.    Príkaz na inventarizáciu

9.    Schválenie opravy havárie – strecha KD

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Záver

 

autor: starosta
pridané: 05.12.2016, 15:22:01

V sekcii DOKUMENTY nájdete  cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú našou obcou, pre obdobie r. 2016/2017, ktoré budú od v platnosti od 11.12.2016 .

autor: starosta
pridané: 30.11.2016, 09:53:17

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac december 2016.

autor: starosta
pridané: 29.11.2016, 11:01:49

autor: starosta
pridané: 29.11.2016, 08:47:54

Lekáreň Prameň v Sološnici oznamuje rozšírenie otváracích hodín. Bude otvorené: Pondelok-Piatok od 7:30-17:30 hod a aj každú sobotu od 8:30-11:00 hod.

autor: starosta
pridané: 14.11.2016, 15:07:34

MUDr. Hudecová oznamuje, že v piatok 18.11.2016 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň v Plav. Mikuláši bude otvorená do 11:00 hod.

autor: starosta
pridané: 14.11.2016, 15:06:25

V utorok 15.11.2016 bude Agropartner spol. s r.o. vyplácať nájom za pôdu od 14:00-16:00 hod v zasadačke Obecného úradu.

autor: starosta
pridané: 03.11.2016, 14:05:06

Zariadenie sociálnych služieb v Rohožníku prijme do trvalého pracovného pomeru kuchárku . Práca na zmeny (krátky, dlhý týždeň). Bližšie Informácie na tel.č. 0907692503, 0948180396.

autor: starosta
pridané: 20.10.2016, 14:06:04

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Plavecké Podhradie ako prípad hodný osobitného zreteľa.

V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Plavecké Podhradie predkladá návrh na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.Obec Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 34 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetom je prenájom nehnuteľného majetku: obecný pozemok parcelné číslo 1443/18 zapísanej na LV č. 435 vedenom Správou katastra Malacky v k.ú. Plavecké Podhradie o celkovej výmere 149m2. Zámer je zverejnený na:

- internetovej stránke: www.ppodhradie.sk

- úradnej tabuli obce Plavecké Podhradie

Zámer prenajať svoj majetok odsúhlasilo OZ na svojom zasadnutí dňa 19.10.2016.

Spôsob prenájmu majetku: Spôsobom v zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do prenájmu pánovi Krúpa Miroslav, Plavecké Podhradie 32, 90636 Plavecké Podhradie, Slovenská republika, za cenu určenú VZN č. 7/2012 o nájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve obce Plavecké Podhradie.

Odôvodnenie: Uvedená nehnuteľnosť priamo susedí s parcelou žiadateľa a momentálne je neudržiavaná a pre obec nepotrebná. Túto nehnuteľnosť, určenú na prenájom, obec dlhodobo nevyužíva a ani využívať neplánuje. Žiadateľ má záujem túto nehnuteľnosť využívať pre parkovanie vlastného vozidla a na vlastné náklady ju na tento účel upraviť.

Vzhľadom na vyššie uvádzané skutočnosti pri zámere prenájmu nehnuteľností sa postupuje v zmysle ustanovenia  § 9a, ods. 9, písmena c, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

autor: starosta
pridané: 17.10.2016, 15:23:10

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 19.10.2016 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Krúpa

4.   Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Cák

5.   Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Olšovský

6.   Dátové centrum obcí a miest (DCOM) informácia

7.   Schválenie preplatenia faktúr

8.   Výnos dane z príjmov FO

9.   Rôzne

      - žiadosť o NFP na KD – info

      - Podhoran info

10. Diskusia

11. Záver

 

autor: starosta
pridané: 12.10.2016, 08:36:07

Oznamujeme, že od stredy 12.10.2016  začína v obci Sološnica a Kuchyňa  ordinovať  detský lekár MUDr. Martin Salčík.

Ordinačné hodiny Sološnica:

pondelok  11:45 - 15:00

streda        7:00 - 11:00

Ordinačné hodiny Kuchyňa:

pondelok    7:00 - 11:00

štvrtok     11:45 - 15:00

autor: starosta
pridané: 04.10.2016, 10:16:12

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac október 2016.

autor: starosta
pridané: 27.09.2016, 14:18:44

Potraviny Jednota v Plaveckom Podhradí budú otvorené od pondelka do piatka nasledovne: 6:00 – 10:30 a 14:30 – 18:00. Ďalej oznamujú, že príjmu predavačku alebo brigádničku.

 

autor: starosta
pridané: 20.09.2016, 08:57:22

Oznamujeme záujemcom, že sú k dispozícii magnetky s motívom Plaveckého hradu. Všetky sú ručne maľované, každá je originál. Magnetky vyrobila a namaľovala pani Lýdia Kiripolská z Prieval, za čo jej aj touto cestou ďakujeme. Zakúpiť ich je možné na Obecnom úrade počas pracovnej doby.

autor: starosta
pridané: 14.09.2016, 09:24:02

Na uvedenom linku nájdete reportáž o Plaveckom hrade:

http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/20349/hrady-v-malych-karpatoch-spoznajte-plavecky-hrad/

autor: starosta
pridané: 12.09.2016, 15:03:36

Vážení občania, za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom kraji Vás týmto chceme požiadať o spoluprácu pri vyplnení dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na organizáciu dopravy. Vyplnením dotazníka pomôžete pri ďalšom rozhodovaní o zmenách v doprave a pri rozvoji Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Odkaz na dotazník sa nachádza na webe www.idsbk.sk na hlavnej stránke, prípadne priamo tu. Dotazníky je možné vyplniť do 15.10.2016.

autor: starosta
pridané: 09.09.2016, 15:29:04

Pozývame vás na posledné tohoročné premietanie v amfiteátri, ktoré sa bude konať dňa 14.9.2016 od 20.00 hod. Premietať sa bude nový (2016) český film Teorie tygra v hlavnej úlohe s Jiřím Bartoškom. Všetci ste srdečne vítaní. Občerstvenie je zabezpečené.

autor: starosta
pridané: 08.09.2016, 10:41:35

MUDr. Hudecová oznamuje, že v pondelok 12.9. a v piatok 16.9. nebude ordinovať. V stredu 14.9.2016 ordinuje len do 11:00 hod. Zastupuje ju Mudr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň v Plaveckom Mikuláši bude otvorená každý deň do 11:00 hodiny.

autor: starosta
pridané: 05.09.2016, 15:24:50

autor: starosta
pridané: 02.09.2016, 22:40:44

Pán farár oznamuje, že túto nedeľu, 4.9.2016, sa omša začína o 9.15 hod.

autor: starosta
pridané: 31.08.2016, 08:42:05

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac september 2016.

autor: starosta
pridané: 31.08.2016, 08:41:10

Riaditeľka ZŠ oznamuje, že nástup žiakov do školy bude dňa 5.9.2016 o 8.30 hod v budove ZŠ.

autor: starosta
pridané: 22.08.2016, 14:42:35

Vážený p. starosta,

bol som veľmi milo prekvapený, keď som jedného krásneho letného večera v malej dedine, tak blízko Bratislavy, našiel nádhernú zrúcaninu hradu, skupinu nadšených belgických skautov, skupinu murárov odhodlaných zrekonštruovať hrad s obrovskou starostlivosťou, a starostu so silnou vášňou pre ochranu a obnovu tejto historickej pamiatky.

Chcel by som Vám poďakovať za vrelé privítanie, ktorým ste ma poctili, za knihy a za Váš čas. Bol to skvelý zážitok a ukázal mi, že vzťahy medzi Belgickom a Slovenskom sú hlbšie a rôznorodejšie, než by sme si mohli myslieť. Prosím, prijmite túto malú knihu o Belgicku, našej krajine, ako pamiatku na naše milé stretnutie.

Želám vám mnoho úspechov v projekte rekonštrukcie a zostávam s úctivým pozdravom,

Baron Willem Van de Voorde

autor: starosta
pridané: 19.08.2016, 11:48:14

MUDr. Anna Olšovská, Jablonica oznamuje, že  v dňoch 22.8.2016 - 2.9.2016 bude čerpať dovolenku. Zastupujú:  MUDr. Blažeková, MUDr. Plánková, MUDr. Markovičová v Poliklinike v Senici. Ordinačné hodiny: 7,30 hod. - 10,00 hod. MUDr. Blažeková, MUDr. Markovičová: Utorok: 13,00- 15,00 hod., MUDr. Plánková: Pondelok, Streda:13,00-15,00 hod.

autor: starosta
pridané: 18.08.2016, 11:22:57

Oznámenie o začatí  konania podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Obec Plavecké Podhradie, ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.8.2016  začala na základe žiadosti od Agropartner spol. s r.o., Plavecké Podhradie č. 258, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov,  rastúcich na pozemkoch žiadateľa parc. č. 957/1, 1420/1, 1150/1, 1429/1, 1237/1, 1256/1, 1256/2 v k. ú. Plavecké Podhradie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia na adresu Obce Plavecké Podhradie, alebo mailom na adresu: hubekova@ppodhradie.sk.

 

autor: starosta
pridané: 17.08.2016, 14:28:21

autor: starosta
pridané: 05.08.2016, 11:17:15

V sekcii DOKUMENTY nájdete originál časopisu belgického veľvyslanectva, v ktorom informuje o návšteve veľvyslanca a belgických skautov na Plaveckom hrade. Nižšie je preklad uvedeného článku.

Belgickí skauti na Slovensku.
Počas celého mesiaca júl sa v Plaveckom Podhradí na Slovensku nachádzalo nie menej ako 120 belgických skautov s cieľom pomôcť reštaurovať v spolupráci s miestnymi slovenskými skautmi ruiny Plaveckého hradu. Dňa 7. júla navštívil ich tábor aj veľvyslanec. Bol srdečne prijatý starostom obce Milanom Kousalom. Celé mužstvo preukázalo veľké nadšenie pre reštauračný projekt zameraný na toto významné historické dielo.

autor: starosta
pridané: 01.08.2016, 11:25:12

Obec Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 34,  prijme učiteľa/ku na čiastočný úväzok pre primárne vzdelávanie pre Základnú školu.

Úväzok: čiastočný úväzok ako učiteľ/ka s aprobáciou pre primárne vzdelávanie + čiastočný úväzok v ŠKD.

Rozsah úväzku samostatný vychovávateľ : 0,63

Rozsah úväzku učiteľ ZŠ : 0,15

Dátum nástupu: 1.9.2016
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu obce alebo elektronicky na adresu:
hubekova@ppodhradie.sk do 20.8.2016.

autor: starosta
pridané: 01.08.2016, 10:57:35

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na mesiac august 2016.

autor: starosta
pridané: 20.07.2016, 15:02:30

Dňa 28. 07. 2016 príde do našej obce pojazdná ZOOM optika z Bratislavy. Ponúka odborné premeranie očí a odporučí Vám najvhodnejšie okuliare. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri Dome kultúry v čase od 15:00 do 16:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

 

autor: starosta
pridané: 18.07.2016, 13:50:56

Pozývame všetkých priaznivcov a fanúšikov kvalitých filmov a dobrej muziky na IV. ročník fimového "Festivalu pod hradom 2016". Dúfame, že sa vám výber filmov bude páčiť a prídete sa pozrieť aj na " Bítlsákov".  Bude to super šou s krstom novej knihy o Podhradí. Krstnými rodičmi budú sociologička pani Sylvia Porubänová spolu s manželom, akademickým sochárom a maliarom Štefanom Porubänom. Máme sa na čo tešiť! Všetci ste srdečne vítaní!

autor: starosta
pridané: 12.07.2016, 13:38:37

Plavecký hrad vo štvrtok, 7.7.2016, poctil svojou návštevou veľvyslanec Belgického kráľovstva v SR so sídlom vo Viedni, jeho excelencia Willem Van de Voorde. Prišiel si pozrieť prácu a podporiť belgických skautov, ktorí pomáhajú na hrade. Počas prázdnin sa ich tu vystrieda viac ako 150. Aj touto cestou im ďakujeme a veríme, že o rok prídu znova.
Viac na : http://www.ta3.com/clanok/1087158/uprostred-malokarpatskych-lesov-zachranuju-hrad-z-13-storocia.html

autor: starosta
pridané: 08.07.2016, 14:27:13

V sekcii DOKUMENTY nájdete rozpis zvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2016.

autor: starosta
pridané: 08.07.2016, 14:17:18

Nový detský lekár vybavuje všetky potrebné dokumenty k otvoreniu ambulancie . Ak všetko dobre dopadne, ambulancia bude otvorená v septembri. Ale k tomu je potrebné, aby ste nemenili lekára, t.j prosíme NEPODPISUJTE u iného lekára zmluvu o poskytovaní lekárskej starostlivosti!!!! Ak klesne počet kariet, otvorenie ambulancie je ohrozené!! V prípade, že budú vaše deti choré, navštívte detskú pohotovosť v MA ( areál nemocnice) alebo na Kramároch. Deti ošetrí aj iný lekár ( napr. doktorka Olšovská v Jablonici ) . Ďakujeme vám v mene všetkých ostatných rodičov za trpezlivosť a prajeme aby vaše deti prežili leto bez chorôb.

autor: starosta
pridané: 08.07.2016, 09:04:34

V sekcii DOKUMENTY nájdete list, ktorým  SAD informuje o možnosti zaslať požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2016/2017.

autor: starosta
pridané: 04.07.2016, 13:32:02

 

Rozpis zvozu triedeného odpadu II.polrok 2016
Plavecké Podhradie - Tekos Malacky
         
Dátum Deň Pet Pap Sklo
         
12.07.16 Utorok X    
25.07.16 Pondelok     X
04.08.16 Štvrtok   X  
09.08.16 Utorok X    
31.08.16 Streda     X
16.09.16 Piatok X    
23.09.16 Piatok     X
04.10.16 Utorok X    
07.10.16 Piatok   X  
21.10.16 Piatok     X
03.11.16 Štvrtok X    
23.11.16 Streda     X
07.12.16 Streda X    
14.12.16 Streda   X  
27.12.16 Utorok     X
autor: starosta
pridané: 01.07.2016, 12:16:16

V sekcii DOKUMENTY nájdete plán vojenskej činnosti na júl 2016

autor: starosta
pridané: 01.07.2016, 10:22:32

V sobotu 2.7.2016 o 20:45  bude televízia NOE vysielať prvý dokumentárny film o Záhorí. Ďalšie reprízy si môžete pozrieť 7.7.2016 o 8.30, 8.7.2016 o 7:25, 10.7.2016 o 9:40 a 14.7.2016 o 14:25 hod.

autor: starosta
pridané: 29.06.2016, 17:13:05

Slováci triedenie naozaj zanedbávajú. Produkujeme množstvo odpadu, na jedného Slováka pripadá až 321 kilogramov za rok. Na recykláciu putuje len približne 6 - 8 %, čo je asi 20 - 25 kg. Toto musíme zmeniť! To sa povie ľahko, ale - vieme čo kam patrí? Na pomoc pri triedení odpadu je tu stránka www.triedime.sk ktorá je zameraná na triedenie odpadu a ochranu životného prostredia. Stránka má nadčasový „cartoon box“ dizajn, je responzívna pre všetky mobilné zariadenia a obohatená o zaujímavé animácie. Dozviete sa na nej, ako správne triediť odpad a čo sa s ním stáva po vytriedení a vyhodení.

autor: starosta
pridané: 29.06.2016, 17:06:25

MUDr. Markovičová oznamuje, že vo štvrtok 30.6. nebude v detskej ambulancii ordinovať. Ordinovať bude ešte v piatok 1.7. od 6:30 - 9:00 a v stredu 6.7.2016 od 6:30 - 11:00.
Informácie o ďalšej zdravotnej starostlivosti budú zverejnené až budúci týždeň. Oznámené budú rozhlasom a zverejnené na internetovej stránke obce.

autor: starosta
pridané: 27.06.2016, 08:54:23

Vážení občania,

pozývam vás v zmysle § 12 zák. NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  ktoré sa bude konať dňa 29.06.2016 o 18.00 hod. v Dome kultúry s nasledovným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa o overovateľov

3.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

4.   Schválenie záverečného účtu za rok 2015

5.   Správa audítora

6.   Schválenie VZN o nakladaní s odpadmi

7.   Schválenie preplatenia faktúr

8.   Správa kanalizácia

9.   Schválenie Zmluvy Teslux – výmena VO

10. Rôzne

- plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2016

- príspevok na knihu o Plaveckom Podhradí

11. Diskusia

12. Záver

autor: starosta
pridané: 21.06.2016, 10:03:16

Biologicky rozložiteľný odpad z domácností majú obyvatelia obce možnosť kompostovať a ukladať vo svojich kompostoviskách. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch je cieľom obce nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi a následne nezvyšovať poplatok za komunálny odpad, preto vás chceme požiadať o podpísanie Dohody o kompostovaní, ktorá vám bude doručená do schránok. Podpísanú poprosíme priniesť na Obecný úrad alebo vložiť do obecnej poštovej schránky. Ďakujeme.

autor: starosta
pridané: 21.06.2016, 08:23:52

Pozývame občanov na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu 22.6.2016 o 18:00 hodine v Dome kultúry. Témou stretnutia bude oboznámenie občanov s novým systémom nakladania a likvidácie separovaného odpadu v obci. Účasť je veľmi dôležitá, nakoľko sa jedná o nový systém zberu a preto je dôležité aby sa s ním oboznámili všetci občania.

autor: starosta
pridané: 25.05.2016, 15:47:25

Zber použitého jedlého oleja a tukov.

Použitý potravinársky olej a tuk z našich domácností stále končí nevyužitý v kuchynských drezoch a kanalizácii, ktorú postupne upcháva. Preto oznamujeme občanom, že obec zabezpečuje zber použitého jedlého oleja. Zberá sa iba opotrebovaný potravinársky olej (nie motorový) a tuky  do PET fliaš, ktoré prinesiete na OÚ. Plastový lievik – pomôcku pre tú domácnosť, ktorá sa zúčastní na separovanom zbere oleja, si môžete vyzdvihnúť, počas úradných hodín na OÚ.

Použitý potravinársky olej a tuk – zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších zmien do druhu odpadov číslo 20 01 25 (jedlé oleje a tuky) alebo č. 02 03 04 (látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie), kód zhodnocovanie R13, zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 3 uvedených v článku 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – separované použité potravinárske oleje.

autor: starosta
pridané: 11.05.2016, 10:29:38

Obec Plavecké Podhradie prijme na dohodu  2 mužov na kosenie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na čísle 034/6585123 alebo 0918/433315, alebo osobne priamo na Obecnom úrade počas pracovnej doby.

autor: starosta
pridané: 10.05.2016, 08:36:23

MUDr. Markovičová oznamuje, že ku dňu 30.6.2016  končí na detskej ambulancii v Sološnici.  Od júla začína pracovať na poliklinike v Senici po Dr. Jankechovi.

autor: starosta
pridané: 06.05.2016, 15:01:54

V sekcii DOKUMENTY nájdete Plán vojenskej činnosti na mesiac máj 2016.

autor: starosta
pridané: 02.05.2016, 16:03:51

Riaditeľka Materskej školy v Plaveckom Podhradí oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 9.5.2016 od 15:00- 16:00 v priestoroch MŠ Plavecké Podhradie.